Hiet-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hiet-phu (血部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 143 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hiet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 䘏衁衂
4 䘐衃衄
5 𧖰𧖱䘑衅
6 衆衇衈衉
7
8
9 𧗅䘔
15
18