Pat-phu (癶)

Chhiùng Wikipedia lòi

Pat-phu (癶部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 105 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pat-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3
4 癸 癹 発
7 登 發
10 𤼸