Kú-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kú-phu (鼓部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 207 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kú-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 鼓鼔
5 鼖䵽䵾䵿鼕鼖
6 𪔚䶀鼗
7 𪔠𪔡
8 䶁鼚鼛鼘鼙
10
11 鼝鼞
12