Chhṳ̀n-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhṳ̀n-phu (臣部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 131 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ̀n-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 𦣝
2 臤臥
5
6
8
10 𦣪
11 臨臩𦣰
12