Ló-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ló-phu (老部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 125 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ló-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 老耂考
3 𦒵䎛耉
4 𦒹耄者耆
5 耇耈耉
6 䎜䎝耊耋䎞
10 𦓅
11 𦓇
12 𦓉
13 𦓊