Tín-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Tín-phu (鼎部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 206 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tín-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 鼏鼐鼑
3 鼒䵺𪔆
11 䵻䵼