Yîm-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yîm-phu (音部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 180 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 竟章
3 䪦䪧䪨
4 䪩韴韵
5 䪪韶韷𩐝
6 𩐠
7 䪫䪬韸
9 䪭韹韺𩐳
10 䪮䪯韻韼
11 韽韾響
12 𩐿
13
14
15 𩑈