跳至內容

Ngàu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngàu-phu (爻部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 89 vi.

Ngàu-phu ke Hon-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5
7
10