Ngàu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngàu-phu (爻部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 89 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngàu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5
7
10