Vông-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Vông-phu (尢部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 43 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vông-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 尢尣𡯁𡯂
1
3 尥尦㝼
4 尪尫尬尨尩㝽
5 㝾㝿
6 㞁尮尯㞀㞁
7
8 㞃㞄㞅㞆
9 尰就㞇㞈
10 尲尳㞊㞉
11 𡰏
12
14 尶尷