Mà-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Mà-phu (麻部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 200 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mà-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 麼麽
4 䵇麾
7 麿
8
9 𪎩䵈䵉黁
13