Pí-phu (比)

Chhiùng Wikipedia lòi

Pí-phu (比部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 81 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
5 㲋毖毗毘
6
13
23 𣬚