Fî-phu (非)

Chhiùng Wikipedia lòi

Fî-phu (非部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 175 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fî-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 䨽䨾𩇫
4 䨿靟
7 䩀靠
11
12
18 𩈂