Khiet-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Khiet-phu (亅部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 6 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 亅𠄌
1 𠄎了
2
3 予㐧
5
6 亊𠄘
7 事㐨
14 𠄜