Fu-phu (戶)

Chhiùng Wikipedia lòi

Fu-phu (戶部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 63 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 戶户戸
1
3 㦾戺戻戼
4 𢨵㦿㧀戽戾房所
5 㧁㧂扁扂扃
6 𢩊𢩉扄扅扆扇
7
8 扊扉
10 𢩛
11 𢩜
19 𢩣𢩤