Li̍p-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Li̍p-phu (立部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 117 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍p-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 竌竍
3 竎竏䇃䇄
4 竐竑竒竓竔竕竗䇅䇆
5 竘站竚竛竜竝竞𥩯𥩰䇇䇈䇉䇊
6 竡𥩵䇋
7 竢竣竤童竦竧𥪅䇌䇍
8 竨竩竪竫𥪕䇎䇏䇐䇑靖
9 竬竭端竰𥪜𥪝𥪞
11 竮竱𥪮䇒
12 竲竳竴𥪯𥪸䇓
13 竵䇔
14
15 競竷𥫌
17