Kiú-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiú-phu (韭部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 179 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiú-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4 韮䪞
6 韯䪟
7
8
10 韲䪢
11
12 䪥䪤