Yet-phu (曰)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yet-phu (曰部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 73 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 㬰曲曳
3 更曵
4
5
6 書曺𣌴𣌵𣌶
7 勗曹曻曼𣌺𣌹
8 最曾替朁朂
9 會𣍀𣍁𣍂
10 朄朅𣍅
11 𣍊
12 㬱𣍋𣍍朆
13
14 𣍕
15 𣍗
17