跳至內容

Chhong-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhong-phu (爿部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 90 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhong-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5 㸛牁
6 牂𤕸
8
9
10
11
13
15 𤖡