Chhí-phu (矢)

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhí-phu (矢部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 111 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
3 矤知
4 矦矧矨
5 矩䂏䂐
6 矪𥏋𥏌𥏍䂑䂒
7 矬短䂓
8 矮䂔
9 𥏪䂕
11 𥏿
12 矯矰𥐆
13 𥐋𥐇𥐈𥐉
14 矱𥐍𥐏
15
17 𥐒
18 𥐐𥐔