Ngí-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngí-phu (耳部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 128 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 䎲耴
2
3 耶耷
4 䎳䎴耺耻耼耽耾耿耹聀聁
5 䎵䎶聊聋职聍𦕟聃聄聅聆聇聈聉
6 䎷聎聏聐聑聒聓联聠𦕲𦕳
7 䎸䎹聕聖聗聘𦖇
8 䎺䎻䎼䎽䎾𦖠𦖡聚聛聜聝聞聟聙聡聢聣𦖑
9 䎿䏀𦖭𦖻聪聫聤聥聦聧聨
10 䏁䏂䏃𦖿𦗏聬聭
11 聰䏄䏅䏆䏇𦗚𦗝𦗞聯聱聲聳聯
12 䏈聮聴聵聶職
13 𦗽聸
14 䏉聺聻聼聹
16 䏊聽聾