跳至內容

Vòng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Vòng-phu (黃部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 201 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vòng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 黃黄
4 䵊黅黆
5 黇黈黉
6 䵋黊黋
7
8
9
11
12
13