Téu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Téu-phu (斗部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 68 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Téu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 㪲㪳
3
4
5 㪵𣁲
6 㪶斚料
7 㪷斛斜
8 㪸斝𣁽𣁾
9 斞斟𣂃
10 斠斡
11 㪹𣂋
12
13 㪺斣
14 𣂎
19