Liùng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Liùng-phu (龍部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 212 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liùng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 龍龙
2
3 龏𪚑𪚒𪚓𪚔
4 龑𪚚𪚕𪚘𪚖𪚗𪚛
5 龒𪚙
6 䶬龔龓龕𪚜𪚝𪚞𪚟
7 𪚠𪚡
9 𪚢
11 𪚤𪚣
16
17
32
48 𪚥𪚥