跳至內容

Chhôn-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhôn-phu (巛部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 47 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhôn-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 巛𡿨巜川
3 州巟㠩
4 巡巠
6 𡿺
8 巢巣
12