Chí-phu (夂)

Chhiùng Wikipedia lòi

Chí-phu (夂部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 34 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2
3
4
5
6 㚅夈