Màu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Màu-phu (矛部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 110 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Màu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3
4 矜䂇
5
6
7 矞矟
8
9 䂉𥎁
12 䂊䂋䂌
15
19
20