Teu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Teu-phu (鬥部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 191 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Teu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5
6
8
10 鬪䰗
11 䰘𩰘
12
14 鬭鬬
16