Mióng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Mióng-phu (网部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 122 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mióng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 网⺫罒罓𦉰⺴䍏𦉫⺳𦉪
2 𦉱
3 罔罕罖䍐䍑
4 罘罙䍒䍓䍔𦊂𦊆
5 罛罜罝罞罟罠罡罢𦊚𦊛䍕䍖䍗
6 罣䍘
7 䍙罤罥罦䍚䍙
8 罪罫罬罭置罧罨罩署𦋐𦋕䍛䍜䍝䍞署
9 罯罰罱罳罴𦋦䍟
10 罵罶罷罸
11 罺罺罻罼罹䍠䍡罹
12 罽罾罿羀䍢
13 羂䍣
14 羃羄羅羆䍤
15 𦌵
16
17
19 羈羉䍦
23 𦍉