Yu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yu-phu (又部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 29 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 𠬝𠬠及友双反収㕚㕛
3 叏叐发
4 叒㕜
5 叓㕝
6 叔叕取受变㕞
7 叙叚叛叜叝㕟
8 叞叟
9 𠭤
10
11 叠﨎
12
14
15 𠮏
16
17