Yung-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yung-phu (用部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 101 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yung-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 用甩
1
2 甫甬
4 甮甭
7 𤰉甯