Hon-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hon-phu (厂部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 27 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hon-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 厂𠂆
2 厃厄厅历
3 厇厈厉
4 厊压厌㕂㕃㕄
5 𠂰厎厏㕅㕆㕇厐厑
6 𠩐𠩕㕈㕉厒厓厔
7 𠩤㕊厚厛厖厗厘厙
8 𠩯㕋㕌㕍厜厝厞原虒
9 𠩺厠厡厢厣厩
10 𠪊厤厥厦厧厨㕎
11 厪厫㕏
12 厬厭厮厯厰㕐㕑
13 𠪴𠪸厱厲㕒
15 厳㕓
16 𠫂𠫅𠫆
17
21 𠫍
22 𠫏㕔
28