Kut-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kut-phu (骨部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 188 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kut-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 䯇骩
3 骪骫骬骭骮
4 䯈䯉骯骰骱𩨜𩨨
5 䯎䯊䯋䯌䯍䯎骲骳骴骵骶骷𩨼
6 䯏䯐䯑䯒䯓䯔骸骹骺骻骼𩩇
7 䯕䯖䯗䯘䯙䯚骽骾𩩍𩩖
8 䯛䯜骿髀髁𩩪𩩫𩩬𩩩
9 䯝䯞䯟䯠髂髃髄髅𩩿𩩲
10 䯡髆髇髈髉髊
11 䯢髍髎髏
12 䯣髐𩪞
13 䯤髑髒髓體
14 䯥髕
15 䯦髖𩪵
16
18 𩪽