Ngi̍p-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngi̍p-phu (入部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 11 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngi̍p-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2
3 㒰㒱
4 氽㒲全
5 㒳㒴𠓨
6 𠓩兩
7 𠓬兪
12 𠓹𠓺𠓻
14 𠓼
16 𠓾