跳至內容

Yi̍t-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yi̍t-phu (弋部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 56 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yi̍t-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2
3 弎式弐
4
6
9
10 弒㢦