跳至內容

Chhón-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhón-phu (舛部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 136 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhón-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
6
7
8 䑝舞
10
15
17 𦨂