Kîn-phu (巾)

Chhiùng Wikipedia lòi

Kîn-phu (巾部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 50 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 巿帀币
2 市布帄帅㠲㠳
3 帆帇㠴㠵㠶师
4 帊帋希帍帎帉㠺㠻㠼㠷㠸㠹𢁸
5 帚帛帜帑帒帓帔帕帖帗帘帙㠽㠾㠿𢁾𢂌𢂎㡀𢂁
6 帝帞帟帠帡帢帣帤帥𢂚𢂜㡁㡂㡃㡄㡅㡆带
7 帨帪師帬席帮帯帨帩帰帱𢃆𢃇𢃊㡇㡈
8 帺帲帳帴帵帼帶帷常帹㡊㡋㡌㡍㡎㡉
9 帽帾帿幀幁幂幃幄幅幆幇幉𢃱𢃼㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖𢄂𢄃
10 幊幋幌幍幎幏㡚㡛𢄝㡗㡘㡙
11 幛幈幑幒幓幔幕幖幗幘幙㡜㡝㡞㡟𢄪𢄯𢄩
12 幚幜幝幞幟幠幡幢幣幤幥㡠㡡𢄹𢅄𢅅𢅆
13 㡢幦幧幨幩𢅛㡣㡤
14 幪幫幬㡥㡦𢅧
15 幭幮幯𢅬
16 幰𢅳
17 幱𢅺㡧㡨
18 𢅻
19 㡪㡩𢆁