Fông-phu (方)

Chhiùng Wikipedia lòi

Fông-phu (方部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 70 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
4 㫄斺斻於𣃚
5 㫆施斾斿旀𣃣𣃤
6 㫅㫉旁旂旃旄旅旆旊𣃱𣃲旅㫇㫈
7 㫊㫋㫌旇旈旉旋旌旍旎族𣃺
8 㫍旐旑𣄃𣄇
9 旒旓旔旕
10 旖旗𣄒
11 㫎㫏𣄖
12 旘旙
13
14
15 旜旝旞
16 旟𣄥
22 𣄬