Vi-phu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Vi-phu (韋部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 178 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vi-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 韋韦
3
4
5 䪐䪑䪒䪓韍韎
6 韏韐韑
7 䪔韒
9 䪖䪗䪘韖韗韘韙韚
10 䪚䪙韜韝韞韟
11 韠韛
12 䪛韡韢
13 䪜韣
14
15 韤韥𩏳