Mô-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Mô-phu (毛部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 82 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mô-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
3 毜毝
4 㲍㲎㲏㲐㲑毞毟
5 㲒毠毡𣭚𣭛𣭃
6 㲓毢毣毤毥毦毧毨毩毪𣭞𣭯𣭰
7 㲚㲔㲕㲖㲗㲘㲙毫毬毭毮𣭻𣮇
8 㲛㲜㲝㲞毯毰毱毲毳毴毵毶
9 㲟㲠㲡㲢㲣毷毸毹毺毻毼毽
10 㲤㲥㲦㲧㲨㲩毾𣯡
11 毿氀氁氂
12 㲪㲫㲬㲭㲮氃氄氅氆氇
13 氊氈氉𣰋𣰏𣰙
14 㲯㲰氋
15 㲱氌
16 𣰳𣰴𣰵
18
22 㲲氎