Hièn-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hièn-phu (玄部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 95 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hièn-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5
6 率玈