Chhit-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhit-phu (彳部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 60 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhit-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 𢒼
2
3 彴彵㣕𢓁
4 彺彻彶彷彸役鿈鿉㣖㣗𢓉𢓌
5 彼彽彾彿往征徂徃㣘㣙𢓚
6 徊律後徍待徆徇很徉徔㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡
7 徎徏徐徑徒従㣢㣣𢓭𢓳
8 徛徜徝從徟徖得徘徙徠御徢徣徤㣤㣥㣦㣧㣨㣩𢔛𢔓
9 徚徥徦徧徨復循徫㣪㣫㣬㣭㣮𢔰
10 徬徭微徯徰㣯
11 徱徳徴㣰㣱㣲𢕔
12 徲徵徶德徸徹徺㣳㣴𢕸
13 徻徼㣵㣶𢖀
14 徽徾㣷𢖍
15 𢖕𢖖
16 徿㣸
17 忀忁㣹
18