跳至內容

Kô-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kô-phu (高部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 189 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kô-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 高髙
2
3
4 䯩髚
5
8 髜𩫛
9
11 𩫦
12 䯫髝
13
15