Chhiâng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhiâng-phu (靑部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 174 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhiâng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 靑青
3 𩇕
5 靕靖
6 靗靘静
7
8 靛靜
10
12 𩇢
14