Kiúng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiúng-phu (廾部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 55 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiúng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 廿开
2
3
4 弃弄弅
5
6 弇弈
7
11
12 弊㢢
13