Yì-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yì-phu (而部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 126 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yì-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 䎠䎟耍耎耏耐耑
4
9 𦓜
11 𦓡