Chhòng-phu (長)

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhòng-phu (長部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 168 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Chhòng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 長镸长
3 䦇镹
4
5 𨱪镻䦈䦉
6 𨱽𨱾䦊
7 𨲅
8
9 𨲖
11
12
13 𨲷
14