Phien-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Phien-phu (釆部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 165 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phien-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
4
5 釉释
7 𨤔
13