Kâm-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâm-phu (甘部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 99 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâm-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 𤮾𤮿甙
4
5
6 甛甜
7
8 㽎甝甞
9
10 㽐𤯊
12
17 𤯑