Phit-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Phit-phu (疋部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 103 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phit-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 疋𤴓𤴔
3
5
6
7
8
9 疐疑