跳至內容

Chhóng-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhóng-phu (鬯部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 192 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhóng-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
17
19